Injectie

Sinds juli 2016 heeft Franki Grondtechnieken B.V., onderdeel van Franki Foudations Belgium , de activiteiten "Waterproofing en stabilisatie techniek" toegevoegd aan haar reeds uitgebreide aanbod aan technieken.

Deze werkzaamheden zijn complementair aan de reeds aanwezige technieken binnen Franki Grondtechnieken. De toepassing van de injectie afdeling sluit dus perfect aan bij de andere diepfunderingstechnieken, in het bijzonder deze van de afdeling micropalen, groutankers en kerende wanden. 

Franki Grondtechnieken B.V. heeft een ruime ervaring in het injecteren 
en/ of uitvoeren van:


Ø  
Constructieve beton injecties;

Ø  Preventieve afdichting;

Ø  Grout en Dämmer injecties ( ook HDI);

Ø  Wel afdichting;

Ø  Bouwkuip lekkage;

Ø  Damwandsloten injectie;

Ø  Diepwand en palenwand injectie;

Ø  Groutanker injectie;

Bodeminjectie  

Ø  Horizontale bodeminjectie ( als alternatief op onderwaterbeton)

Ø  Constructieve bodeminjectie

Betonreparatie  

Tevens kunnen we betonreparaties uitvoeren. 
Ons personeel is gespecialiseerd in:

Ø  Injecteren van scheuren in beton

o    watervoerende scheuren;

o    constructief verlijmen van scheuren;

o    voeg profielen en of overgangen.

Ø  Handmatig repareren:

o    schade door mechanische invloed;

o    brandschade;

o    schade door wapeningscorrosie;

o    afwerken van stortnaden;

o    ondersabelen;

o    conusgaten;

o    grindnesten;

o    scheuren.

Ø  Betonspuiten:

o    Natte en droge methode

 


Door het aanbrengen van spuitbeton kan door het verlijmen van vezel versterkte bewapening een bestaande constructie aanzienlijk verstevigd worden.


Tevens hebben we de kennis en ervaring in huis voor het aanbrengen van injectiekanalen/slangen en voegband van Sika.

De mensen die de werkzaamheden uitvoeren voor Franki Grondtechnieken zijn voorzien van de benodigde diploma’s en certificaten en hebben ruime ervaring in het zelfstandig uitvoeren van injectie werkzaamheden en betonherstel.

Franki Grondtechnieken B.V.
Phone: + 31 180 641998
Fax: + 31 180 641999

E-mail: info@franki-grondtechnieken.nl 
Internet: www.franki-grondtechnieken.nl 


Trondheim 8, 2993 LE Barendrecht 
Postbus 132, 2990 AC Barendrecht 
Postbus 132, 2990 AC Barendrecht

NB: Onze adviseur dhr. Nico Heiligers is 24/7 beschikbaar op +316 23 19 78 79

Definitie

 

Injectie resulteert in een toename van de mechanische sterkte of een verlaging van de waterdoorlaatbaarheid van de grond door inspuiten van speciale producten die verharden in de grond en/of opvullen van holtes.
De injectie gebeurt hetzij gravitair, hetzij onder druk, hetzij repetitief.
 

Toepassingsgebied
  • Opvullen van holtes
  • Consolidatie: verhogen van de mechanische sterkte van de geïnjecteerde zones
  • Permeabiliteit: verlagen van de waterdoorlaatbaarheid van de grond

Omgevingsimpact
  • Trillingvrij
  • Afvoer van boormodder
  • Beperkte geluidsbelasting

Eigenschappen
  • Breed gamma aan boormogelijkheden, aangepaste aan diverse grondsoorten
  • Breed gamma aan injectiematerialen, aangepast aan de gewenste finaliteit van de injectie
  • Voorafgaandelijk opmaken van een injectieplan, af te toetsten bij de opstart van de werkzaamheden en eventueel te verfijnen in functie hiervan.

Bekijk hier de referenties van injectie

Terug naar business unit micropalen, ankers en kerende wanden