Grondverdringende schroefpaal met verloren punt

Definitie

Trillingvrije schroefpaal met dubbele zijdelingse grondverdringing, zonder vertikaal grondtransport en zonder ontlasting van de grond aan de boorpunt. De schacht van de paal is cilindrisch.
 
Grondverdringende-schroefpaal-met-verloren-punt-(2).jpg
Uitvoeringswijze

1. Boorbuis met losse punt wordt op maaiveld gepositioneerd.

2. Boorbuis wordt onder druk (pull-down) op diepte geboord.

3. Tijdens het boren wordt de grond horizontaal verdrongen. 

4. Als de buis op diepte is kan de wapening binnen de boorbuis       worden geplaatst.

5. De buis wordt gevuld met de beton.

6. De buis wordt weer draaiend of oscillerend getrokken.

7. De paal is getrokken, indien nodig kan een kopnet in de verse     beton worden geplaatst. 

8. De paal is gereed en de stelling wordt verplaatst naar een           volgende paal. 
 
Toepassingsgebied
 • Nagenoeg alle bodemprofielen inclusief in middelmatig tot dichtgepakte zandlagen dankzij verhoogde indringing. 
 • Stedelijke omgeving en industriële projecten
 • Gedraagt zich zoals een grondverdringende paal met als gevolg het ontwikkelen van hoge draagvermogens.
Omgevingsimpact
 • Trillingsvrije uitvoering
 • Geluidsarme uitvoering
 • Nauwelijks uitkomende grond
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig
Eigenschappen
 • Schachtdiameters variërend van 300 tot 560 mm
 • Puntdiameters variërend van 450 tot 670 mm (optioneel groter)
 • Lengte afhankelijk van de aangewende paalmachine: tot 35 m
 • Palen kunnen dienen als trek- of drukpaal
 • Draagvermogen tot +3000 kN
 • Schuine palen tot hellingen van maximaal 1/3
 • Mogelijkheid om paal uit te voeren met groutinjectie
Grondverdringende schroefpaal met verloren punt

Referentiewerven grondverdringende schroefpalen met verloren punt (met of zonder groutinjectie)
 


Terug naar business unit "paalfunderingen"