Atlas schroefpaal

Definitie

Trillingvrije paal met dubbele zijdelingse grondverdringing en schroefvormige schacht over de volledige lengte, zonder vertikaal grondtransport en zonder ontlasting van de grond aan de boorpunt.
 
Uitvoeringswijze


1. Plaatsen van de paalpunt die indringing van water en grond tijdens het inschroeven belet.

2. Inboren van de boorbuis en boorkop door een combinatie van schroeven en drukken.

3. Nadat de buis tot op de juiste diepte is ingeboord wordt eventueel wapening op volledige lengte in de buis aangebracht.

4. & 5. Betonneren tijdens het uitboren waarbij de boorbuis dienst doet als plunjerbuis.
Tijdens het uitboren met een gecontroleerde snelheid wordt de specifieke schroef van de Atlaspaal gevormd. 

6. Uitgevoerde Atlas schroefpaal - manueel plaatsen van kopwapening (eventueel als kopversterking)
 
3D animatie van de Atlas schroefpaal uitvoeringswijzeToepassingsgebied
 • Optimaal geotechnisch gedrag resulterend in economische oplossing
 • Hoog draagvermogen dankzij dubbele zijdelingse verdringing
 • In stedelijke omgeving, woningbouw en industriĆ«le projecten
 • Beperkte transportimpact
 • Eenvoudige en snelle installatie
 • Geschikt voor nagenoeg alle bodemprofielen en zeer geschikt voor tertiaire kleien.
Omgevingsimpact
 • In trillinggevoelige omgeving: de paal wordt ingebracht door schroeven en drukken, dus trillingvrij, zonder schokbelasting
 • In geluidsgevoelige omgeving: geluidsproductie op 7 m van de machine < 85 dBA
 • Beperkte of geen grondafvoer na de uitvoering van de palen
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig
Eigenschappen
 • Uitgebried gamma aan diameters: schachtdiameters van 310 tot 610 mm en schroefdiameters tot 810 mm
 • Schroefvormige paal over de volledige lengte
 • Palen kunnen dienen als trek- of drukpaal.
 • Kopwapening en / of wapeningskork op volledige lengte, centrale wapeningsstaaf of een combinatie daarvan.
 • Schuine palen mogelijk, tot 1/4
 • Draagvermogen tot 2300 kN dienstlast


Technische fiche Atlas schroefpaal (in het Engels)

Referentiewerven grondverdringende Atlas schroefpaal 


Terug naar business unit "paalfunderingen"