Bawang paal

Definitie

Een Bawang paal is een trillingarm geheide kokerpaal uitgevoerd met verbrede voet. Hiertoe wordt de onderste heibuis voorbereid door het aanbrengen van insnijdingen (zie onderstaande foto).
Bawang is Indonesisch voor ajuin.

Uitvoeringswijze
 
1.
Positioneren heibuis en vormen van een heiprop in de onderste verloren heibuis. Heiprop verdichten m.b.v. een valgewicht.

2.
Inheien en aan elkaar lassen van de volgende buizen.

3.
Heien tot op de voorziene aanzetdiepte

4. 
Op aanzetdiepte wordt de prop vergroot tot in de zone van de sleuven en wordt droog beton uitgeheid, waarbij de buis zich opent en een verbrede voet gevormd wordt (zie onderstaande foto's).
 
5.
Plaatsen van de wapening

6.
BetonnerenToepassingsgebied 
 • Optimaal geotechnisch gedrag
 • Werken in beperkte en moeilijk bereikbare ruimtes
 • In agressieve en verontreinigde gronden
 • In gronden met stromend grondwater
 • Voor fundering doorheen holten of zeer slappe en onstabiele boven- of tussenlagen waar de vloeibare beton kan wegvloeien.
 • Waar afkappeil boven het maaiveld is gelegen
 • Niet gebetonneerde lengte mogelijk
 • Ruim (industriĆ«le projecten, infrastructuur, waterbouwwerken, spoorwegwerken, woningbouw, renovatie, …)


Omgevingsimpact
 • Beperkte trillingen
 • Beperkt geluid
 • Geen grondafvoer (grondverdringend)
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig


Eigenschappen
 • Paalschachtdiameter van 219 tot 406 mm
 • Paalvoetdiameter afhankelijk van de hoeveelheid droge beton die wordt uitgeheid.
 • Schuine palen mogelijk: tot 1/3
 • Draagvermogen tot 1000 kN dienstlastBekijk hier de referenties van de Bawang paal

Terug naar business unit paalfunderingen