Franki paal

Definitie

In de grond gevormde cilindrische heipaal met een in de grond gevormde (over)verbrede voet in droog beton.

Uitvoeringswijze1.
Positioneren van de heibuis en vormen van een heiprop waardoor de heibuis onderaan wordt afgesloten.

2.
Inheien met een valblok in de buis op de heiprop.

3.
Uitheien van de prop op aanzetpeil en inbrengen van aardvochtig beton voor het vervaardigen van de in de grond gevormde (over)verbrede voet.

4.
Plaatsen van de wapening alvorens verder beton op te storten

5.
Betonneren van de schacht.

6.
Uittrekken van de heibuis.


Toepassingsgebied
 • Optimaal geotechnisch gedrag
 • Opnemen van grote druk- en trekkrachten
 • Verdiept afstorten mogelijk (niet-gebetonneerde lengte)
 • IndustriĆ«le projecten en infrastructuurwerken

Omgevingsimpact
 • Geen grondafvoer (grondverdringende paal)
 • Beperkte trillingen bij heien met valgewicht in de buis
 • Beperkte geluidshinder bij inwendig heien, met valgewicht in de buis
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig


Eigenschappen
 • Voetoppervlakte tot twee keer schachtoppervlakte of meer bij oververbrede voet
 • Schachtdiameter van 457 mm tot 609 mm
 • Schacht kan bestaan uit aardvochtig uitgeheid beton of gestort vloeibaar beton.
 • Schuine palen tot 1/3
 • Maximaal draagvermogen 2275 kN
 • Heien in de buis (inwendig valblok of ‘dammeur’)


Bekijk hier de referenties van de Franki paal

Terug naar business unit paalfunderingen