Geprefabriceerde betonnen heipaal

Definitie

Een prefab paal is een prefabriceerde betonnen kolom die door middel van een regelbare hydraulische of diesel hamer in de grond wordt geheid.

Uitvoeringswijze

1.
Positioneren van de geprefabriceerde betonnen heipaal

2.
De paal wordt in de grond geheid door middel van een dieselhamer of een hydraulische hamer.

3.
Speciale houten of kunststoffen heimutsen beperken zoveel mogelijk de schade aan de paalkop.

4.
De paal wordt, met controle van de stuit, in de weerstandbiedende grondlaag geheid tot op een diepte gelijk aan één maal de paaldiameter.

Toepassingsgebied
 • Best geschikt voor middelgrote belastingen in een homogene grondgesteldheid
 • Goede kennis van de ondergrond vereist
 • Ruim toepassingsgebied
 • Gezien de prefabricatie en de levertermijn van de prefab palen moeten de juiste paalconfiguratie en de definitieve belasting vóór de uitvoering gekend zijn.
 • Geen risico op uitvloeien van beton in slappe lagen

Omgevingsimpact
 • Heitoelating vereist
 • Geluidshinder
 • Geen grondafvoer
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig, toegankelijk voor vrachtverkeer (aanvoer prefab palen)

Eigenschappen
 • Dwarsafmetingen van 180 x 180 mm² tot 450 x 450 mm²
 • Eventueel koppelbaar
 • Maximale lengte afhankelijk van de sectie en de transportmogelijkheden,
 • Hoge betonkwaliteit, meestal voorgespannen
 • Grondverdringende paal met glad schachtoppervlak
 • Draagvermogen variërend tussen 325 en 2050 kN
 • Schuine uitvoering tot hellingen van maximaal 1/3
 • Uitvoeringscontrole mogelijk dankzij integriteitsmetingen
 • Snelle uitvoering


Bekijk hier de referenties van de geprefabriceerde betonnen paal

Terug naar business unit paalfunderingen