Grindkern

Definitie

Cilindrisch, in de grond gevormd element opgebouwd uit grind dat verdicht is door heien of d.m.v. vibroflottatie (trilverdichting).

Uitvoeringswijze van een geheide grindkern

1.
Maken van heiprop onderaan een cylindrische stalen voerbuis

2.
Heien van de voerbuis met zijdelingse verdringing tot op de te behandelen diepte

3.
Op aanzetdiepte: uitheien heiprop met een inwendig cilindervormig valblok.

4.
Opbouw van de verdichte grindzuil door stelselmatig optrekken van de heibuis en tegelijkertijd aanbrengen en uitheien van de vereiste hoeveelheid grint

5.
Afgewerkte grindkern.

Toepassingsgebied
  • Economische oplossing voor het funderen van gelijkmatig verdeelde belasting (maximaal 50 kN/m2) met vermindering van de zettingen: stapelplaatsen, reservoirs, opslagruimtes, leidingen en rioleringen
  • Snellere consolidatie onder aanvullingen

Omgevingsimpact
  • Trillingarm
  • Geen grondafvoer
  • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig
  • Opstuwing terrein

Eigenschappen
  • Diameter van 600 tot 800 mm
  • Grondverbetering door het inbrengen van grindkernen in een raster.
  • Verbeteren van de karakteristieken van de grondlagen door het inbrengen van grint met zijdelingse verdringing.
  • Door betere uitvoeringscontrole en hogere verdichtingsenergie door zijdelingse grondverdringing tijdens het inheien hebben geheide grindkernen een hoger draagvermogen en een beter zettingsgedrag (dan grindkernen verdicht m.b.v. fibroflottatie).


Bekijk hier de referenties van de grindkern

Terug naar business unit paalfunderingen