Mega paal

Definitie

De Mega paal is een hoogwaardig alternatief voor de klassieke onderschoeiing, toepasbaar in moeilijke randvoorwaarden.
Het is een perspaal die bestaat uit korte cilindrische elementen uit staal of beton die met een hydraulische vijzel de grond worden ingeperst waarbij de bovenliggende structuur als reaktiepunt dient.

 
Uitvoeringswijze

1.
Het induwen van de buiselementen gebeurt door middel van een hydraulische vijzel (zijaanzicht).

2.
Tijdens het indrukken worden de metalen elementen aan elkaar gelast (zijaanzicht).

3.
Het induwen wordt voortgezet tot dat de kracht van de vijzel overeenstemt met de draagkracht van de paal vermeerderd met de gekozen veiligheidscoëfficiënt (zijaanzicht).

4.
De metalen elementen worden met beton gevuld (zijaanzicht).

5.
De paal wordt onder de gewenste eventuele voorbelasting gebracht (in vooraanzicht).

6.
Afgewerkte Mega paal (idem stap 5. maar zijaanzicht)

 

Toepassingsgebied
 • De Mega paal kan worden geïnstalleerd in moeilijk bereikbare ruimtes.
 • In vergelijking tot de klassieke onderschoeiing methode wordt een paalfundering gerealiseerd.
 • Opvang- of verstevigingswerken onder bestaande constructies
 • Werkruimte moet zich boven het grondwaterniveau bevinden.
 • Geen machine nodig

Omgevingsimpact 
 • Trillingvrij
 • Geluidsarm
 • Geen grondafvoer
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform onder bestaande constructie nodig 

Eigenschappen 
 • Grondverdringend
 • De lengte van de paal wordt bepaald door de reactiekracht die men kan bekomen en/of de weerstand van de grond.
 • Als reactie dient het gewicht van het gebouw dat verstevigd moet worden of - in geval van een nieuwe constructie - een andere ballast.
 • Dienstlast < of  = 200 kN
 • Door het registreren van de kracht tijdens het invijzelen is de paal "getest" tijdens uitvoering.


Bekijk hier de referenties van de Mega paal

Terug naar business unit paalfunderingen