Verbuisde avergaarpaal

Definitie

Met het verbuisde avegaarsysteem of dubbele rotatiesysteem wordt een paal gevormd met uithaling van grond onder tijdelijke verbuizing.
Het systeem is uitermate geschikt voor het vervaardigen van een palenwand gevormd door snijdende palen (secanspalenwand).
De uitvoering is trillingvrij en geluidsarm, met uithaling van de grond via de avegaar en plaatsing van wapening na betonnering.

 
Uitvoeringswijze

1.
Positioneren van de avegaar (holle centrale as met continu schroefblad omheen) omsloten door een stalen voerbuis.
Een afsluitklep belet de indringing van water en grond in de avegaar tijdens het inschroeven.

2.
Avegaar en voerbuis worden gelijktijdig in de grond gedraaid maar draaien in tegengestelde richtingen.
Naar boven brengen van grond op de schroefbladen.

3.
Bereiken van de aanzetdiepte.
Grond valt naar buiten via openingen bovenaan de voerbuis.

4.
Openen afsluitklep, gezamenlijk optrekken van avegaar en buis terwijl beton tegelijktijdig de ontstane ruimte vult met vorming van de paalschacht.

5.
Plaatsing van de wapeningskorf in de pas gebetonneerde paal


Toepassingsgebied
 • Wordt meestal aangewend voor de realisatie van grondkerende en / of waterkerende wanden (zie secanspalenwand)
 • Kan worden uitgevoerd doorheen oude funderingen (metselwerk)
 • Kan worden uitgevoerd dicht bij bestaande gevels
Omgevingsimpact
 • Trillingvrij
 • Lage geluidsbelasting
 • Grondafvoer
 • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen
 • Beschikbare diameters van 420 tot 620 mm
 • Omdat de palen verbuisd zijn gevormd kunnen ze in de zeer dichte nabijheid van obstakels gerealiseerd worden (15 cm). De term FOW, die in het Engels staat voor “Front Of Wall”, wordt daarom aangewend (VDW = "Vor Der Wand" in het Duits).
 • Dienstlast tot 2350 kN
 • Mogelijkheid tot kwaliteitscontrole van het uitvoeringsproces via de continue registratie van de installatieparameters 
   


Bekijk hierde referenties van het verbuisde avegaarsysteem

Terug naar business unit paalfunderingen