Verstevigende insluiting

Definitie

Grondverbetering door middel van verstevigende insluitingen (ook geïnjecteerde groutkolommen genoemd) gebeurt via het inschroeven van een schroefkop met zijdelingse grondverdringing en injectie van een grout of beton met lagere sterkteklasse.
De insluittingen vinden hun aanzet in de eerste dichtgepakte lagen met overbrugging van de bovenliggende samendrukbare lagen zodanig dat de grootste zettingen worden beheerst.

 
Uitvoeringswijze

1.
Plaatsen van de schroefkop met boorpunt die indringing van water en grond tijdens het inschroeven belet.

2.
Met behulp van een krachtige hydraulische draaitafel wordt tijdens de inschroeffase de grond zijdelings weggeperst door middel van de schroefkop.

3.
Trillingvrij inboren van de schroefkop met verdringingslichaam tot op de juiste aanzetdiepte.

4.
Tijdens het uitschroeven wordt grout of beton met lagere sterkteklasse onder druk via de holle, centrale buis in het boorgat verpompt.

5.
Uitgevoerde groutkolom

Toepassingsgebied

        

Industriële of infrastructuur projecten waar belangrijke gelijk verdeelde belastingen moeten worden opgenomen of zettingen worden beperkt.
Totaaloplossingen kunnen in overleg met de interne studiedienst worden uitgewerkt.

Omgevingsimpact
  • Trillingvrije uitvoering
  • Geluidsarme uitvoering
  • Nauwelijks gronduithaling dus proper werkterrein en beperkte grondafvoer na de uitvoering van de groutkolommen
  • Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen
  • Een verbrede kop kan optioneel gerealiseerd worden om de lastenverdeling van de bovenstructuur naar de groutkolom te verbeteren. 


Bekijk hier de referenties van de verstevigende insluiting of geïnjecteerde groutkolom

Terug naar business unit paalfunderingen