Eerste paal Nieuwbouw Hart van ‘s-Gravenzande

23/06/2015
 

Op 30 september werd de eerste paal geboord voor de nieuwbouw van het Centrumplan van ’s-Gravenzande. Het plan omvat de nieuwbouw van een multifunctioneel pand waarin woningen, winkels en parkeervoorzieningen zijn gepland.
Het project wordt uitgevoerd door Boele & van Eesteren, een werkmaatschappij van Volker Wessels. Franki Grondtechnieken is verantwoordelijk voor de realisatie van de paalfundering. Om de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken is gekozen voor een fundering op 400 stuks trillingsvrije grondverdringende boorpalen.