Franki Grondtechnieken in Otar - editie 8 van 2015

7/12/2015
 
Franki Grondtechnieken en het dijkversterkingsproject KIS: Kinderdijk - Schoonhovenseveer zijn in de laatste editie van Otar opgenomen op pagina 34 t/m 41. 

Het project KIS: De primaire waterkering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS) voldoet niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. Met name de binnenwaartse macrostaviliteit is onvoldoede, mede veroorzaakt door de slecht dragende veengrond. Daarom wordt de dijk op een traject van 17,5 kilometer in stukken over een lengte van totaal ruim 10 km sterker en stabieler gemaakt. Franki Grondtechnieken voert de werkzaamheden uit van de grote diameter boorpalen en diepwanden. 

Een interview met de directeur van Franki Grondtechnieken Jan-Wim Verhoeff over het project KIS is terug te lezen op pagina 37.