Project KIS (Kinderdijk-Schoonhovenseveer) afgerond

9/01/2017
 
De uitvoering van het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer is einde 2016 afgerond. Door Franki Grondtechnieken zin grote diameter boorpalen, diepwanden en baretten uitgevoerd. Op woensdag 30 november werd de laatste boorpaal geplaatst.

De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (17km) moest worden versterkt in verband met onvoldoende stabiliteit.  Door de grote hoeveelheden panden op en in de dijk kon de dijkversterking niet overal op de traditionele wijze (grondophogingen) worden uitgevoerd. Waar sprake was van beperkte ruimte zijn door Franki, over een totale lengte van 10km, palenwanden en diepwanden aangebracht. 


Het project is gestart in november 2014 met het aanbrengen van de eerste boorpalen, waarna in mei 2015 is begonnen met het aanbrengen van de diepwanden. Nu exact 2 jaar later zijn de werkzaamheden afgerond.


Het totale project omvat de volgende indrukwekkende hoeveelheden.

Boorpalen diameter 1080mm gemiddelde diepte 23m

      Aantal boorpalen:                              1.083    stuks

·         Geboorde meters:                             22.613   m¹

·         Verwerkte hoeveelheid beton:           20.160    m³


Diepwanden en baretten, dikte 800mm, gemiddelde diepte 26m

·         Totale lengte                                    1.050   m¹

·         Oppervlakte wand                           26.805   m²

·         Verwerkte hoeveelheid beton:         21.444   m³